Vanuit het bestuur van de Shri Sanatan Dharma Mahasabha is dhr. N. Koendan-Panday afgevaardigd naar de Hindoe Raad Nederland. Hij is tevens de 2e penningmeester in het bestuur van de Hindoe Raad Nederland. 

De Hindoe Raad Nederland is de hoogste vertegenwoordigende organisatie van Hindoes in Nederland. Zij vertegenwoordigt Hindoes bij de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De Hindoe Raad Nederland is door de overheid erkend als gesprekspartner voor alle zaken die de Hindoes in Nederland betreffen.

De Hindoe Raad Nederland (HNR) is o.a. ook (mede-)verantwoordelijk voor de aanstellingen van hindoe geestelijken bij het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Justitie. Ook is de HNR verantwoordelijk voor de aanstelling van bestuurders voor het Hindoevormingsonderwijs, daarnaast heeft de HNR een nauwe samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, in het bijzonder in relatie tot de leerstoel Hindoe Spiritualiteit en Samenleving aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

vlnr Kolonel Bisseswar, Vz Mahasbha dhr R. Baijnath, Dhr N. Koendan-Panday, Kapitein Madho

Shri Sanatan Dharma Mahasabha heeft goede capabele kandidaten voorgedragen voor de beschikbare vacatures van de afgelopen jaren bij de dienst geestelijk verzorging (DGV) bij het ministerie van Defensie. De huidige hoofd krijgsmacht pandit Kolonel Bisseswar, was de kandidaat die de Shri Sanatan Dharma Mahasabha had voorgedragen. Ook is recent onze voorgedragen kandidaat pandit S. Madho aangesteld al kapitein Krijgsmachtpandit. 

Mahasabha denkt progressief om nieuwe sociaal maatschappelijke, maar ook technische ontwikkelingen toe te passen in de vooruitgang van de spirituele belevenis van allen met een affiniteit voor de Sanatan Dharm. Dit gedachtegoed proberen wij ook uit te dragen binnen de HNR en daarmee het verschil te maken.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de HNR https://hindoeraad.org/

Comments

comments