Over Mahasabha

De stichting Shri Sanatan Dharm Mahasabha Nederland, afgekort Mahasabha is een landelijke koepelorganisatie van Mandir (Hindoetempel)-organisaties in Nederland. Mahasabha is een representatief orgaan voor de grootste groep in Nederland wonende Hindoes die leven volgens de principes van de eeuwenoude Vedische Sanatan Dharm. Als de grootste koepelorganisatie van de Sanatan Dharm in Nederland zet Mahasabha zich in voor een betere samenwerking tussen de verschillende mandirorganisaties en stichtingen. Mahasabha streeft ernaar om een harmonieus team van alle mandirorganisaties en betrokken stichtingen in stand te houden met als belangrijk doel het verkondigen van een consistente en eenduidige boodschap gebaseerd op de kernwaarden van de Sanatan Dharm. Mahasabha is voor de mandirorganisaties en de stichtingen, de priesters (Pandits) en ook voor alle mandir bezoekers en sympathisanten van de Sanatan Dharm.

Bij het verkondigen van haar boodschap maakt Mahasabha gebruik van alle beschikbare Hindoeliteratuur waarin de kernwaarden van de Sanatan Dharm zijn vastgelegd. Mahasabha denkt progressief om nieuwe sociaal maatschappelijke maar ook technische ontwikkelingen toe te passen in de vooruitgang van de spirituele belevenis van allen met een affiniteit voor de Sanatan Dharm. Mahasabha is dynamisch en staat open voor interreligieuze dialogen. Mahasabha gaat uit van het concept van Vasudeva kutumbakam (वसुधैव कुटुम्बकम ) – “De wereld is één grote familie”.

Missie

Mahasabha maakt zich sterk voor de bevordering van de onderlinge communicatie en samenwerking tussen de mandirorganisaties en stichtingen en de Hindoe priesters en geestelijke verzorgers met als doel dat er een consistent en eenduidig boodschap aan de (hindoe)-gemeenschap wordt uitdragen.

Visie

Mahasabha is de grootste en de belangrijkste Hindoe koepelorganisatie in Nederland en streeft ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving door het promoten van de kernwaarden van de Sanatan Dharm zoals die zijn vastgelegd in de heilige hindoegeschriften en die een toegevoegde waarde hebben voor de hedendaagse Nederlandse samenleving.