Het Dagelijks Bestuur (Members of the Executive Board)

R. Bajnath

R. Bajnath

Voorzitter

R. Laigsingh

R. Laigsingh

Penningmeester

A. Mathura

A. Mathura

Secretaris

Het Algemeen Bestuur (Members of the General Board)

J. Nandoe Tewarie

J. Nandoe Tewarie

Lid

S. Mahesh

S. Mahesh

Lid

R. Chinnoe

R. Chinnoe

Lid

N. Koendan-Panday

N. Koendan-Panday

Lid

Adviseurs (Members of the Advisory Board)

A. Soechitram

A. Soechitram

Adviseur

H. Djwalapersad

H. Djwalapersad

Adviseur