Beloningsbeleid

Aan leden van het bestuur kan geen beloning, vacatie- of presentiegeld worden toegekend. Kosten die de leden van het dagelijks bestuur in de uitoefening van hun functie maken, worden hen door de stichting vergoed. (statuten artikel 5.3)

De statuten worden op verzoek aan u opgestuurd.